Info spermabeställning och betäckning 2018

Naturlig- färsk- transport sperma semin.

Tillgängliga hingstar 2018 på Stuteri K2. 
 
Beställning av sperma på Bäckholmens Seminstation tel tid 9.00-11.00 Månd . Onsd. Torsd.
Fredagar senast kl. 09.00 med privat transport linjen. Övriga dagar enligt överenskommelse. Angånde frys sperma vid hämt kontorsdagar i övrigt postutkörningsdagar
 
AI färsksperma, TAI transportsperma, FAI fryst sperma,
NA naturlig betäckning 
 
Betäckningsavgifter, Dräktighetsavgifter var god kontakta oss för beställning av uppgifter. 
tel 044351514 eller Mobil 0708351506 eller via mail stuterik2@icloud.com
 
Samtliga hingstar har livstidslicens vilket innebär licens är betald för 2018

Veronas BoGi  RP 134    FAI                                                                                                         1 dos = 8 strån medium storlek. 6500kr/dos + moms. (Sperman fryst då BoGi var 9 år. 100% dräktighet hittills)

De Goede Ree Metall   RP 166      AI, TAI                                                                           Sperma /betäckningsavgift 2500kr.Vid 45 eller 90 dygn konstaterad dräktighet tillkommer 4500kr

Leuns Veld's Lord  RP 181     AI, TAI                                                                                  Sperma/ betäckningsavgift 2500kr.Vid 45 eller 90 dygn konstaterad dräktighet tillkommer 4500kr   
 
På samtliga avgifter tillkommer moms.
Faktiska kostnader såsom porto och transport av sperma låda tillkommer. 
Stationavgift 500kr plus moms tillkommer för AI ston
Sperma/ Betäckningsavgiften gäller 2 brunster därefter tillkommer 500kr/brunst samma år. 
 
 Dräktighetsavgift ej betald på senast betäckningsåret övergår till levande föl avgift och debiteras 2000kr mer än dräktighets avgiften. 

Information till alla stoägare, hingst- och seminstationer.
 
Betäckningssäsongen öppnar 15 April 2018
Seminstationen stänger i början av Augusti eller enl överenskommelse
 
Beställning av sperma gällande Stuteri K2 hingstarna göres via Bäckholmens Seminstation,
se seminstationer, www.sprangrulla.se
 
OBS! Innan sperma beställs från seminstationen måste sto ägaren skicka mail till backholmen@telia.com
angående uppgifter.
Stoets namn, reg nr, fader, moder och morfar. Föd år.
Stoägaren namn, adress, tel nr, mailadress. Faktura ägare o adress om ej ägare
 
Vi på Bäckholmens Seminstation och Stuteri K2 administerar språng sedel/ betäcknings rapport ( underlag för pass och registrering av avkomman) vilket innebär att det är stoägarens uppgift att maila alla uppgifter enligt ovan. Vid uteblivna uppgifter om sto o ägare och ej betalda betäckning och dräktighetsavgiften erhålles ingen språngsedel och avkomman kan ej registreras och få pass.
 
Frågor skicka sms till 0708351506
 
Vänligen
Karin Levin Angergård