Info spermabeställning

Färsk- AI och transport TAI sperma semin.

Semin hingstar 2021
 
Beställning av sperma på Bäckholmens Seminstation tel tid 9.00-11.00 Månd .Onsd. Fredag.
 
OBS ! Beställning Ej sms eller mail då vi ej kan garantera sms eller mail läses av samma dag.
Beställning TAI ( transportsperma) måste göras av resp.seminstation godkänd av jordbruksverket.
 
RING samma dag angående beställning ( ev många signaler och ev. 2 ggr) 
mobil 0708351506 Karin
 
 
Angånde frys sperma var god kontakta oss på stuteri K2 för beställning minst 14 dagar i förväg då sperman förvaras på Skåne semin. Frys sperman ska vara betald innan leverans.
Kontakta stuteri K2 och boka ! 
 
Vi hänvisar till ”Stall Fjälkinge”, Carina Forsén angånde ston för uppstallning frys sperma.
Vi på ”Bäckholmens semin och Stuteri K2” och Stall Fjälkinge har samma veterinär.
100% dräktighet på frys sperma Bogi hittills. 
Kontaktuppgifter www.sprangrulla.se
 
AI färsksperma, TAI transportsperma, FAI fryst sperma
 
 
Betäckningsavgifter, Dräktighetsavgifter var god kontakta oss för beställning av uppgifter. 
Mobil 0708351506 eller via mail stuterik2@icloud.com
 
Samtliga hingstar är godkända hingstar har livstidslicens i Holland, WPB Sverige och årlig licens i ASRP.
 
Bäckholmens seminstation = Stuteri K2. Hingstarna samlas på egen seminstation. 

 
DGR Metall RP 166 i tövling 2020
 
 
  • Veronas BoGi  RP 134    FAI                                                                                                         1 dos = 8 strån (medium storlek på sttrån)  Får bara användas till ett sto. 6700kr/dos (Super Sperman fryst då BoGi var 9 år.)  100% dräktighet hittills
  • Leuns Veld's Lord  RP 181     AI, TAI                                                                                  Sperma/ betäckningsavgift 1500kr/brunst .Vid 45 dygn konstaterad dräktighet   tillkommer 4500kr
  • Jarno RP 145.  AI, TAI.                                                                  Semen/betäckningsavgift 3500kr . 45 dygn konstaterad dräktighet ( försäkrings berättigat) 5000kr.                                                                                                  Rabatt på betäckningsavgiften till ston som bokar senast februari ( 500kr) Rabatt till meriterade ston i ungponny bed. - sport o avel på dräktighetsavgiften. ( 500kr) 

            

 De flesta försäkringsbolag försäkrar foster på 45 dygns dräktighet. I vissa F bolag ingår foster/ föl försäkringen på stoets försäkring.

 
På samtliga avgifter tillkommer moms.
Faktiska kostnader såsom porto och transport av sperma låda tillkommer. 

Stationavgift 500kr plus moms tillkommer för AI ston på Bäckholmens seminstation
Sperma/ Betäckningsavgiften gäller 2 brunster därefter tillkommer 500kr/brunst samma år. 
 
 Dräktighetsavgift ej betald på senast betäckningsåret övergår till levande föl avgift och debiteras 2000kr mer än dräktighets avgiften. 

Information till alla stoägare, hingst- och seminstationer.
 
Bäckholmens seminstation öppnar för att skicka semin i blrjan av April 2020 eller enl överenskommelse. 
Seminstationen stänger i början av Augusti eller enl överenskommelse
 
Beställning av sperma gällande Stuteri K2 hingstarna göres via stoets seminstation per telefon till Bäckholmens Seminstation,
se seminstationer, www.sprangrulla.se
 
OBS! Innan sperma beställs från seminstationen måste sto ägaren skicka mail till
stuterik2@icloud.com angående uppgifter sto. 
Stoets namn, reg nr, fader, moder och morfar. Föd år. Förg på sto.
Stoägaren namn, adress, tel nr, person nummer, mailadress. Även Faktura ägare o adress om ej ägare
 
Vi på Bäckholmens Seminstation och Stuteri K2 administerar språng sedel/ betäcknings rapport ( underlag för pass och registrering av avkomman) vilket innebär att det är stoägarens uppgift att maila alla uppgifter enligt ovan. Vid uteblivna uppgifter om sto o ägare och ej betalda betäckning och dräktighetsavgiften erhålles ingen språngsedel och avkomman kan ej registreras och få pass.
Vid överenskommelse per mail innan 45 dygn dräktighet finns möjlighet att betala dräktighets avgiften uppdelat på 2 månader.

OBS! Alla portokostnader av seminförsändelsen betalas till transportföretaget av stuteri K2 i förväg ( utlägg) därför MÅSTE fakturor betalas på förfallodagen. 
 
Bokningsavgift på betäckningsavgiften 500kr i rabatt ( dvs om bokningen är gjord senast februari utgång )  drages av senare i betäckningsavguften. Du behöve4 alltså inte betala någon bokningsavgift utan boka bara Jarno med att Ange stoets namn, reg nr, fader, moder, fld, år och färg sto. Ägarens namn, adress, tel nr, mail o pers nr.i beställningen via mail stuterik2@icloud.com
 
Frågor skicka sms till 0708351506
 
Vänligen
Karin Levin Angergård